• location chapiteaux
  • location tente
  • fabrication chapiteaux
  • fabrication tente
  • achat chapiteau
  • achat tente
  • banner01

Verhuur en verkoop van tenten in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

Over Tenten Vannieuwenhuyze

Tenten Vannieuwenhuyze bestond met de eeuwwisseling 15 jaar. "We vonden dat er in onze kontreien een gebrek was aan tentenverhuurders en dus besloten we ons bedrijf verder uit te bouwen" aldus Carol.

Ondertussen is er natuurlijk veel veranderd. In het begin konden we overal onze tenten plaatsen op de toen erg in trek zijnde wijkfeesten. Steeds meer mensen geven wel eens een privéfeest. We zijn dan ook steeds meer in die richting geëvolueerd. Het realiseren van allerlei tentenprojecten voor evenementen is bovendien onze grote specialiteit.

Vandaag de dag is Tenten Vannieuwenhuyze in de eerste plaats een fabrikant van allerhande types tenten. Deze tenten van eigen makelij worden vervolgens zowel te koop als te huur aangeboden.

Contacteer ons

Tenten Vannieuwenhuyze

Zet een feestzaal in uw tuin! Tenten Vannieuwenhuyze in Ingelmunster